Bài Viết Mới
Video

Social video: vlog đến từ tương lai

Xem thêm video khác
Lịch sự kiện

18

08

“Một ngôi trường cao đẳng sẽ không thu hút người ngoại quốc đến học tập” đó là lối suy nghĩ mà chúng ta thường nghe. Và cô sinh viên Philippines – Danielle F.Galinato Gwen chính là ví dụ điển hình chứng minh suy nghĩ ấy là sai, Gwen là sinh viên khóa 2018 chuyên ngành...

05

08

“Một ngôi trường cao đẳng sẽ không thu hút người ngoại quốc đến học tập” đó là lối suy nghĩ mà chúng ta thường nghe. Và cô sinh viên Philippines – Danielle F.Galinato Gwen chính là ví dụ điển hình chứng minh suy nghĩ ấy là sai, Gwen là sinh viên khóa 2018 chuyên ngành...
chuyên ngành đào tạo
Ngành học
06

Ngành học

Học kỳ
07

Học kỳ

Giáo viên
57

Giáo viên

Sinh viên
2600

Sinh viên

Đối tác liên kết