Bài Viết Mới
Video

Social video: vlog đến từ tương lai

Xem thêm video khác
Lịch sự kiện

06

09

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, Thạc sĩ Nguyễn Anh Phú đã dẫn dắt và giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên đi đến thành công. Đã có rất nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học đánh giá cao năng lực chuyên môn của thầy và gửi lời mời...

14

08

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, Thạc sĩ Nguyễn Anh Phú đã dẫn dắt và giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên đi đến thành công. Đã có rất nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học đánh giá cao năng lực chuyên môn của thầy và gửi lời mời...

11

08

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn, Thạc sĩ Nguyễn Anh Phú đã dẫn dắt và giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên đi đến thành công. Đã có rất nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học đánh giá cao năng lực chuyên môn của thầy và gửi lời mời...
chuyên ngành đào tạo
Khoa học
16

Khoa học

Học kỳ
07

Học kỳ

Giáo viên
57

Giáo viên

Sinh viên
2600

Sinh viên

Đối tác liên kết